Logo noordoosttwente.nl

Bijval verkeersactie Leemstee

De ludieke actie van de Leemstee krijgt bijval van fractie WG. Misschien kan de straat worden ingericht als schoolzone?

Oldenzaal - De leerlingen van de basisschool plaatsen tijdens de Verkeersweek extra verkeersborden die nog eens extra wijzen op de maximale snelheid van 30 kilometer per uur, omdat vaak te hard wordt gereden door de straten van de school in Zuid-Berghuizen.
"Als fractie van de WG juichen wij initiatieven die er vanuit allerlei geledingen worden genomen van harte toe," aldus Willy Oosterwijk van de WG. "De fractie van de WG vindt ook dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Door bewoners en ouders werden wij meerdere keren hierop aangesproken. Ook hebben wij zelf ter plaatse geconstateerd dat er te hard gereden wordt en er gevaarlijke situaties ontstaan."

WG kaartte de situatie al aan tijdens politieke fora en in de gemeenteraad. "Wij hebben aandacht gevraagd en gepleit voor aanpassing van de inrichting van de weg in deze 30 kilometerzone en inrichting van een schoolzone. Maar ook maken wij ons zorgen over andere schoolomgevingen en de onveilige situaties daar."
Daarom stelt de fractie vragen aan het college van B&W. De fractie wil een overzicht van het aantal verkeersbewegingen over de Helmichstraat en wat de gemiddelde gereden snelheid is. Ook wil WG weten of het een optie is om de straat in te richten als schoolzone.

Meer berichten


Shopbox