Logo noordoosttwente.nl


Oldenzalers en bezoekers van de stad genieten van de fraaie klanken van het carillon dat in 1930 een mooi plaatsje kreeg in de Plechelmustoren. Een prachtig geschenk aan de stad van het het koperen echtpaar Gelderman - Bartelink.
Oldenzalers en bezoekers van de stad genieten van de fraaie klanken van het carillon dat in 1930 een mooi plaatsje kreeg in de Plechelmustoren. Een prachtig geschenk aan de stad van het het koperen echtpaar Gelderman - Bartelink.

Nieuwe rubriek: langs de RouTextiel

Hoe heeft de textielgeschiedenis Oldenzaal vormgegeven? Dat leggen we uit aan de hand van het boek RouteTextiel. Deze week: het carillon in de Plechelmustoren, geschonken door textielbaronnen.

Dankzij de textielfabrikanten kwamen er fabrieksgebouwen, villa's en parken in en rond de stad. De fabrikanten zorgden voor onderwijs, spaarvormen en een ziekenfonds. Gelderman was de belangrijkste textielfamilie en de grootste werkgever in Oldenzaal.

Dat de kerkleiders en de fabrikanten goed met elkaar overweg konden, blijkt uit het volgende voorbeeld.
Op 18 oktober 1928 was het echtpaar Philippus Johannes Gelderman - Everdina Hendrika Benjamina Bartelink 12,5 jaar getrouwd. Om die reden gaf het koperen paar de stad een mooi cadeau: een carillon voor de Plechelmustoren. Het carillon werd op 30 augustus 1930 geplaatst. De familie Gelderman was echter niet katholiek, maar protestant. Via het carillon konden de veelal katholieke Oldenzalers meegenieten van de rijkdom van de familie Gelderman.

Toon Borghuis schreef als 'Toonkunstenaar' bij de ingebruikname van het carillon het lied 'Grijze Toren zing'. De eerste drie regels van het lied luiden: 'Forsche grijze Toren, Laat uw klokskens hooren, Over d'oude stee.'

 

Langs de RouTextiel

In deze krant is de komende maanden een nieuwe rubriek te vinden: langs de RouTextiel, over de textielgeschiedenis van Oldenzaal.

De basis van de rubriek is het boek RouTextiel, verschenen in 2015 met een herdruk in 2016. Het omvat talloze foto's, informatie en anekdotes over de invloed van de textielhistorie op Oldenzaal. Alle kanten van de textielhistorie worden belicht. De rijke kant met de luxe villa's, maar ook de invloed op het landschap in Oldenzaal en omgeving. Want veel gebouwen hebben we te danken aan de historie van de textielindustrie, vaak terwijl we het zelf niet weten. De arbeiderswoningen aan de Wilhelmina- en Julianastraat bijvoorbeeld, het ziekenhuis en landgoed Kalheupink. 
Ook is er in het boek aandacht voor gebouwen die gesloopt zijn zoals het badhuis. 
De RouTextiel was ooit bedoeld als route langs historische plekken, maar resulteerde in een heel boek. Er is namelijk héél veel te vertellen over de textielhistorie. Op scholen wordt de RouTextiel ook gebruikt in de geschiedenislessen. Het geeft een heel uitgebreid beeld van de industriële revolutie. 

Meer weten over de textielgeschiedenis van Oldenzaal? Het boek 'Routextiel, van Binnenstad naar Buitenplaats' is verkrijgbaar bij Tourist Information Oldenzaal.
 

Meer berichten
Shopbox