Logo noordoosttwente.nl

Drie caritassen houden 'zeepactie'

Caritas Lumen Christi heeft opnieuw de Zeepactie op touw gezet, in samenwerking met Caritas Maria Vlucht Losser en Caritas H. Plechelmus Oldenzaal.

Denekamp - De caritassen konden zeepproducten inkopen tegen een gereduceerde prijs bij supermarkt Emté in Denekamp. Van deze producten zijn door vrijwilligers 220 pakketten gemaakt. De pakketten worden namens de caritassen door Voedselbank Oost-Twente uitgereikt, samen met het voedselpakket.

Het zeeppakket bestaat dit jaar uit waspoeder wit en kleur, shampoo, handzeep en tandenpasta, wc-papier en doucheschuim. "Allemaal producten die in de dure december maand goed gebruikt kunnen worden," aldus de caritassen. "Uit vorige jaren blijkt dat velen hier zeer dankbaar voor zijn. Op deze manier hopen we de decembermaand iets dragelijker te maken zodat in elk geval deze kosten uitgespaard kunnen blijven."

De parochiële Caritas biedt hulp en ondersteuning aan individuele personen of families in nood. Wie hulp wenst, dient zich eerst te wenden tot reguliere overheid of de daartoe geëigende instanties. Kunnen zij niet helpen, dan kan een beroep gedaan worden op de caritas. Individuele hulp kan in de vorm van bijvoorbeeld het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, tegoedbonnen voor levensmiddelen en vervoerskosten.

Wie een aanvraag wil indienen, kan dat doen de Caritas binnen eigen parochie. Voor Denekamp, Noord Deurningen Lattrop, De Lutte, Tilligte, Ootmarsum en Beuningen kan dat via caritaslumenchristi.nl of 06 30145512. Voor u in Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo via 0541 530485 of secretariaat@plechelmus.nl. Voor Losser via 06 13065251 of gerard.kienhuis@kpnmail.nl.

Meer berichten
Shopbox