Het Openluchtmuseum Ootmarsum is weer klaar voor een nieuw seizoen en hopelijk vinden ook in 2018 velen een grote voldoening zich in te zetten voor en het genieten van het Twentse erfgoed.
Het Openluchtmuseum Ootmarsum is weer klaar voor een nieuw seizoen en hopelijk vinden ook in 2018 velen een grote voldoening zich in te zetten voor en het genieten van het Twentse erfgoed.

Openluchtmuseum Ootmarsum is klaar voor een nieuw seizoen

De nieuwjaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van het openluchtmuseum Ootmarsum in februari is bijzonder goed bezocht. Aan het begin van het seizoen maakt het bestuur samen me de vrijwilligers de balans op van het afgelopen jaar en worden afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen.

Ootmarsum - Meer dan zeventig van de 120 vrijwilligers waren aanwezig: de kassa- vrijwilligers, de bouwploeg, de collectiewerkgroep, de Drostenhuisgroep, de evenementengroep, rondleiders, ambachtenmensen en de educatiegroep. Er is veel gerealiseerd in 201 zoals twee nieuwe kapschuren, een nieuwe kapberg, bouw van een nieuwe bijenstal, een berging bij De Weemhof, nieuwe paden, drainage en groenvoorziening. Voor 2018 staat de inrichting van De Weemhof en de plaatsing van een papiermolen in het bijgebouw van de watermolen en de bouw van een nieuwe werkplaats op het programma.

De bezoekaantallen waren ongeveer gelijk aan 2016, rond de 35.000. De museumwinkel is belangrijk uitgebreid en de omzet is verdubbeld. Penningmeester Leo Heerink kon meedelen dat er nog steeds een risico aanwezig is, het geheel jaarlijks niet financieel dekkend te krijgen omdat het museum geen gemeentelijke subsidie meer krijgt en de inkomsten van de huurpenningen van het museumrestaurant De Weemhof zijn weggevallen. Over een compensatie wordt nog een strijd gevoerd met de gemeente.
Aansluitend gaf Peter Baanstra, portefeuillehouder collectiebeheer, uitleg over de collectieploeg die een additionele ruimte ter beschikking heeft gekregen op de zolder van De Weemhof. Ook is een collectieplan gemaakt, de landbouwwerktuigen worden van een opschrift voorzien, er is een slachthoek ingericht in boerderij Heinenboer en in de hofkamer is een permanente expositie van Twentse klederdrachten te zien.
In het Drostenhuis is de historische keuken vernieuwd en zijn bij de ingang van de Franse tuin twee pilaren geplaatst.

Tevreden werd teruggeblikt op de evenementen in 2017 zoals de nostalgische oogstdag, de Flora, Twents Kleinkunstfestival en Bijbels Kerstspel.
Secretaris Rob Meijer sloot de bijeenkomst af met een overzicht van de publiciteit, reclame en PR voor het museum. De nieuwe entree, het nieuwe Commanderieplein, de vernieuwde parkeerplaats de Stadsweide, de aanleg van een parkgebied van de Commanderievijvers: het zijn positieve ontwikkelingen die deze erfgoed plek een unieke plek geven in Twente. Bovendien werd een bijzonder exemplaar uitgereikt van het contactblad voor de vrijwilligers en vrienden van het museum: 't Klopke. Ook te lezen op openluchtmuseumootmarsum.nl.

Meer berichten
Shopbox