IVN Oldenzaal is op zoek naar schoolnatuurgidsen

IVN Oldenzaal is op zoek naar kundige vrijwilligers voor het scholenproject.

Oldenzaal – "Buiten spelen en leren is leuk en gezond voor kinderen en IVN is ervan overtuigd dat het belangrijk is dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met de natuur," aldus het IVN. "Voor veel kinderen is dat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Daarom biedt IVN Oldenzaal projecten aan voor diverse leerjaren van de Oldenzaalse basisscholen. Daarvoor zijn veel kundige vrijwilligers nodig en dus cursussen en opleidingen. Eén van die opleidingen is de cursus IVN Schoolnatuurgids."

Schoolnatuurgidsen zijn enthousiaste vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om samen met kinderen op onderzoek te gaan in de natuur en iets te ontdekken en te leren over natuur en milieu. Ze helpen IVN bij de organisatie en uitvoering van praktische natuur- en milieuprojecten voor basisscholen. Schoolnatuurgidsen kunnen zo hun betrokkenheid met de natuur overbrengen op kinderen.

In het voorjaar van 2018 start IVN Oldenzaal een cursus Schoolnatuurgidsen. De cursus bestaat uit negen lessen, met een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. De zeven theorielessen vinden plaats op woensdag van 19.30 tot 22.00 uur en de twee praktijklessen en buitenlessen op zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. De cursus start op 11 april.
"Het is belangrijk en leuk dat kinderen niet alleen in de klas, maar juist ook buiten, kennis kunnen maken met natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als ze hierbij extra handen/hulp krijgen van schoolnatuurgidsen. De cursus beidt u de gelegenheid om basiskennis van natuur en milieu op te doen of uit te breiden, meer inzicht te krijgen in de omgang met een groepje kinderen en hoe kinderen leren en ervaring op te doen met werkvormen en veldwerk."

De kosten van de cursus bedragen 30 euro. De cursisten ontvangen hiervoor het cursusmateriaal en er wordt gezorgd voor koffie en thee op de cursusbijeenkomsten. Bovendien zijn ze in 2018 gratis lid van IVN Oldenzaal.
De lessen worden verzorgd door IVN Oldenzaal. De binnenlessen vinden plaats in Breedwijs en de locatie van de buitenlessen wordt later bepaald.

Voor nadere informatie over de cursus en aanmelden surf naar www.ivn.nl/oldenzaal. Graag aanmelden vóór 30 maart.

Meer berichten
Shopbox