Je zou het niet zeggen, maar veel essen in het Gravenbos lijden aan een ziekte. Die worden nu verwijderd.
Je zou het niet zeggen, maar veel essen in het Gravenbos lijden aan een ziekte. Die worden nu verwijderd. (Foto: staatsbosbeheer)

Nodige boswerkzaamheden in het Saasveldse Gravenbos

In het Gravenbos in Saasveld worden in week 10 en eventueel week 11 boswerkzaamheden uitgevoerd. Zo moet het bos veiliger worden. Zieke bomen worden gerooid.

Saasveld – Het gaat hier om reguliere werkzaamheden in het kader van boomveiligheid langs wegen en paden, maar er wordt ook ingespeeld op de schimmelziekte 'essentaksterfte'.
Het Gravenbos is een oud bos gelegen aan de rand van Saasveld. Inwoners en overige recreanten kunnen dankzij de wandel- en fietspaden in het gebied genieten van de natuur. Staatsbosbeheer vind dit belangrijk en wil dit graag op een veilige manier voortzetten.

In een groot aantal bomen langs de wandel- en fietspaden is echter veel 'dood hout' geconstateerd. Dat wil zeggen: dode of afstervende takken en delen van bomen. Het dode hout wordt de aankomende periode gesnoeid middels een hoogwerker. Hiermee worden veiligheidsrisico's weggenomen.

De agressieve schimmelziekte 'essentaksterfte' heeft zich ook verspreid naar het Gravenbos. De es, een inheemse boomsoort die ook in het Gravenbos voorkomt, gaat hieraan dood. In het voorstadium verzwakt de boom en deze kan hierdoor spontaan omvallen. Op de locaties waar de essen in het Gravenbos op het wandel- of fietspad kunnen vallen, worden deze vroegtijdig omgezaagd. Hierdoor worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Afgezaagde bomen en takken blijven in het bos liggen. Dit heeft twee redenen: ten eerste is het een lastige en kostbare klus om het hout uit de natte bosvakken te halen. Met het benodigde materieel beschadig je de bodem en de bijzondere plantensoorten zoals bosanemoon en dotterbloem die hier voorkomen.
De andere reden is dat het dode hout enorm veel leven creëert. Het vormt een ideale voedingsbodem voor tal van bijzondere paddenstoelen en ook insecten komen op dood hout af wat vervolgens weer een aantrekkingskracht heeft op onder meer vogelsoorten zoals de specht. Kortom: dood hout leeft.

De verwachting is dat de werkzaamheden in het Saasveldse Gravenbos een tot twee weken in beslag nemen, daarnaast blijft het gebied toegankelijk voor publiek. Voor 15 maart (de start van het broedseizoen) zijn de werkzaamheden in het bos afgerond.

www.staatsbosbeheer.nl

Meer berichten
Shopbox