De fractie van D66 Dinkelland heeft zich goed voorbereid op de verkiezingen en voert met veel plezier campagne.
De fractie van D66 Dinkelland heeft zich goed voorbereid op de verkiezingen en voert met veel plezier campagne.

D66 Dinkelland: beginspraak als speerpunt

D66 Dinkelland is klaar voor de verkiezingen op 21 maart. Fons Maathuis: "In het voorjaar van 2017 zijn wij als D66 Dinkelland begonnen met het uitzoeken van geschikte kandidaten voor de verkiezingen. Hierin zijn wij geslaagd door een mix van jonge en ervaren mensen bij elkaar te brengen die D66 de komende 4 jaren vertegenwoordigen in Dinkelland."

Waarom bent u politiek actief geworden?

"Ik heb als inwoner altijd het gevoel gehad niet gehoord te worden. Daarom heb ik mij aangemeld bij een politieke partij want alleen kritiek leveren aan de zijlijn is wel heel gemakkelijk. Door actief deel te nemen als raadslid kun je veel meer zaken beïnvloeden."

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?

"D66 Dinkelland is een partij die recht door zee is, wij gaan voor duidelijkheid, transparantie en er echt zijn voor onze inwoners. Geen loze beloften die achteraf niet waargemaakt kunnen worden maar staan voor wat je zegt. Wij hebben niet voor niets als speerpunt 'beginspraak' in ons verkiezingsprogramma staan. Door 'beginspraak' willen wij kleur geven aan Dinkelland. En wat bedoelen wij daarmee: voordat er belangrijke projecten beginnen die invloed hebben op de lokale omgeving met deze inwoners in gesprek gaan en aangeven wat je als gemeente wil. Dus niet als gemeente een plan maken en dan dit als een voldongen feit aan de inwoners voorleggen. Door 'beginspraak' voorkom je uitspraken die door de Raad van State gedaan worden. Helaas hebben we dit de afgelopen jaren te vaak gehad wat onze inwoners vele miljoenen heeft gekost."

U mag één dag de baas van de gemeente zijn. Wat zou u direct doen?

"Een dag is wel heel kort. Geef ons 4 jaar de tijd en dan willen we na deze 4 jaar graag ons verkiezingsprogramma evalueren. Maar als het toch één dag is dan zouden we graag echt onze financiële situatie in Dinkelland inzien zonder steeds te moeten horen dat wij een sluitende begroting hebben door geld uit onze reserves te halen. Dit kan iedere boekhouder bedenken."

Waar wilt u over 4 jaar trots op zijn?

"Dat D66 Dinkelland samen met haar inwoners de punten die in het verkiezingsprogramma staan, en die in het belang zijn van haar inwoners, heeft gerealiseerd."

Wat is het belangrijkste politieke onderwerp van de komende tijd in de gemeente?

"Doordat wij verplichtingen hebben richting duurzaamheid zal dit een heel belangrijk item worden, daarnaast het invoeren van 'beginspraak', dat er eindelijk afscheid genomen kan worden van het dossier 'rondweg Weerselo' en dat we met zijn allen zorgen dat er voldoende sociale woningbouw is voor jong en oud in alle kernen."

Bent u beschikbaar als wethouder?

"Na 21 maart zullen de eerste contouren van een nieuwe coalitie misschien direct al wel zichtbaar worden. Uiteraard zal heel belangrijk zijn hoeveel zetels onze partij zal krijgen en of je deel uit kunt maken van het college, en voor een eventueel wethouderschap in dit college sta ik ter beschikking," besluit Maathuis.

Welk college heeft de voorkeur?
"We houden alle opties open en gaan alleen in zee met partijen die onze standpunten ook accepteren en respecteren zoals die in ons programma staan."

Wat is uw advies?
"Ga stemmen op een politieke partij die het politieke landschap van nu kan veranderen. Kies bewust. Kies D66 Dinkelland."

www.d66dinkelland.nl
 

Meer berichten
Shopbox