Foto: Tourist Info Oldenzaal

Langs de RouTextiel: de watertoren

Welke invloed heeft de textielindustrie gehad op Oldenzaal? Dat leggen we uit in 'Langs de RouTextiel', gebaseerd op het boek van Eddy Loohuis. Het boek is uitverkocht, maar er is een mogelijkheid tot na-inschrijving bij Tourist Info Oldenzaal. Deze week: de watertoren.

Voor 1900 dronk men het water uit de waterputten en stadspompen. Men gebruikte het water om te koken en men waste zich er ook mee. De watertoren was een zegen voor de bevolking van Oldenzaal. Door de betere drinkwatervoorziening braken geen besmettelijke ziekten meer uit zoals tyfus en cholera. Voor de textielfabrikanten betekende dit dat de arbeiders zich minder vaak ziek meldden.

Voor de bouw van de watertoren bevonden zich vlakbij de waterpompen en stadspompen grote mesthopen en beerputten. Daardoor ontstonden allerlei ziektebronnen. Gelukkig kwam er meer aandacht voor volksgezondheid. Het gemeentebestuur van Oldenzaal vond een schone, veilige en gezonde watervoorziening belangrijk. Een grote stap in die richting was de komst van de watertoren, ontworpen door Johannes Petrus Hazeu.

De watertoren werd in 1906 in gebruik genomen, tegelijk met het pompstation hieronder aan de Berkstraat.

De kantelen werden in 1959 verwijderd en in 2003 de hele bovenkant toen er zelfs brokstukken naar beneden vielen. In 2006 is de kop herbouwd en de kantelen opnieuw aangebracht. De watertoren werd als woning ingericht met vijf verdiepingen.


De watertoren is al sinds 1906 een beeldbepalend onderdeel van het aanzicht van Oldenzaal.


Meer berichten