Logo noordoosttwente.nl

Demoveld in Reutum vol sensoren voor een vruchtbare kringloop

Op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel in Reutum worden ,momenteel diverse teelmethoden uitgeprobeerd. Onder de bouwvoor zijn sensoren geplaatst die data verzamelen en inzicht geven op het gebied van gezonde en vruchtbare bodem.

Reutum - De informatie kan straks bruikbare handvatten opleveren voor goed bodembeheer. De sensoren op het perceel van Poppink zijn geplaatst door studenten van Hogeschool Aeres uit Dronten.

De sensoren meten allerlei kenmerken zoals temperatuur, vochtigheid, geleidbaarheid en waterdruk. De sensoren hebben een draadloze verbinding met een ontvangststation die de informatie naar een internetplatform stuurt. In principe kunnen de gegevens van uur tot uur afgelezen worden.

Die data kunnen in combinatie met de verschillende teelt- en bemestingsvormen worden geanalyseerd. Zodoende krijgen ze meer informatie over het effect van teeltmaatregelen op de bodemkwaliteit. De WUR neemt de verwerking van deze data voor haar rekening en de Aeres-studenten werken de komende maanden mee aan monitoring en analyse.

Het demoveld past bij de manier waarop melkveehouders steeds vaker op een akkerbouwmatige manier naar de bodem en de teelt van voedergewassen kijken. Daarom proberen boeren op het demoveld van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) in Reutum diverse teeltmethoden uit.

Meer berichten


Shopbox