Mooie plannen op landgoed de Hulst voor water, natuur en wonen

Henk en Diane Smellink, eigenaren van Landgoed De Hulst in Oldenzaal, wethouder Trees Vloothuis van gemeente Oldenzaal en Nettie Aarnink van waterschap Vechtstromen, hebben het startschot gegeven voor een aantal mooie ontwikkelingen op het landgoed.

Oldenzaal - Het landgoed krijgt een metamorfose. Zo zijn de eigenaren bezig om de inrichting van het terrein opnieuw vorm te geven. Het landgoed wordt grotendeels opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers en er zijn plannen voor wonen. Het waterschap gaat aan de slag om de waterhuishouding te verbeteren. Beter voor het landgoed, maar ook voor de stad Oldenzaal.

De ontwikkelingen op landgoed De Hulst zijn onderdeel van het project Watercollectief Twente. In dit project nemen initiatiefnemers, gebiedspartners en particulieren watermaatregelen op hun eigen gronden. Bijvoorbeeld het herstel van bronnen en beken en maatregelen waarmee water langer vastgehouden wordt om schade voor natuur en landbouw te voorkomen. Daarnaast wordt gestreefd om het water meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Op Landgoed De Hulst wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de herstel van een oude bron op het landgoed en de aanleg van een ondiepe beekloop om regenwater vertraagd af te voeren. Ook wordt getracht wateroverlast in de naastgelegen woonwijk bij hoosbuien te verminderen.

Het probleem in onze regio: de hoge Twentse zandgronden zijn gevoelig voor watertekort. Door klimaatverandering worden meer hoosbuien, maar ook periodes van droogte verwacht. Taak voor het Waterschap om daar nu al op voorbereid te zijn. Het Waterschap maakt op verschillende plekken, waaronder op landgoed de Hulst, een soort wachtkamer voor water.

"De zandgronden en het water zijn essentiële waarden voor het Twentse landschap," legt Nettie Aarnink uit. "Daarom zijn we blij dat we het project Watercollectief Twente nu kunnen starten. Bijzonder: het initiatief lag niet bij het Waterschap, maar bij anderen. Zeven gebieden worden aangepakt en krijgen slimme watermaatregelen. Bronnen en bovenlopen worden weer zichtbaar gemaakt en de waterhuishouding goed geregeld."

Henk Smellink is enthousiast over de veranderingen op zijn landgoed. 
"Het landgoed wordt straks opengesteld voor publiek. Met de nieuwe inrichting kunnen buurtbewoners ook genieten van dit prachtige stukje natuur aan de voet van de Tankenberg. Daarnaast is het natuurlijk geweldig dat meteen nagedacht wordt over hoe water een mooie plek op het landgoed krijgt en hoe het water bij hoosbuien opgevangen kan worden." 

Wethouder Vloothuis had nog een toepasselijk cadeautje voor de familie Smellink: nat oet de Boeskoolstad. "Ik wens jullie veel succes met jullie plannen. Als gemeente juichen we dit soorten initiatieven van harte toe."

Samenwerking

Bij de plannen van het Watercollectief Twente zijn diverse gemeenten in Noordoost-Twente, waaronder gemeente Oldenzaal, nauw betrokken. Ook de provincie Overijssel vindt dit initiatief belangrijk. Daarom heeft zij een subsidie ter beschikking gesteld in het kader van de gebiedsontwikkeling in Noordoost-Twente. 
De plannen worden dit jaar voorbereid en de werkzaamheden in het kader van het Watercollectief Twente beginnen volgend jaar, waaronder op landgoed de Hulst.

Momenteel wordt volop gewerkt aan het herstel van het landgoed. Een van de onderdelen is de bouw van acht villa-appartementen. Benieuwd naar de plannen? Kijk dan op www.landgoeddehulst.nl.


Meer berichten