De Prins Bernhardstraat aan het begin van de jaren '60. In de jaren ervoor heeft de straat heel wat andere straatnamen gehad.
De Prins Bernhardstraat aan het begin van de jaren '60. In de jaren ervoor heeft de straat heel wat andere straatnamen gehad. (Foto: Ons Oldenzaal)

Nieuwe uitgave Ons Oldenzaal in de winkels

Er ligt een nieuwe uitgave van Ons Oldenzaal in de boekhandel. Het magazine over de historie van Oldenzaal publiceert alvast een deel van een artikel in dé Weekkrant. De rest leest u in het magazine.

Oldenzaal – Een van de artikelen in Ons Oldenzaal handelt over de Prins Bernhardstraat, een straat met een rijke geschiedenis.

De Pr. Bernhardstraat is in twee delen gesplitst, één vanaf de Spoorstraat en een vanaf de Wilhelminastraat. Op de splitsing loopt de straat ook nog een stukje richting station. De splitsing ontstond bij de komst van de trambaan naar Denekamp. Deze lijn werd in 1903 geopend.

In 1909 kregen alle wegen in Oldenzaal een officiële straatnaam, ook de weg die nu Prins Bernhardstraat heet. Wat nu Prins Bernhardstraat is, werd toen vernoemd naar het markantste gebouw dat er sinds 1905 stond en nu nog staat: de nieuwe naam werd de watertorenweg. In 1924 werd weg veranderd in straat; de Watertorenstraat.

Zo'n 12 jaar later werd de naam weer gewijzigd. Dat kwam doordat de bewoners van de straat De Hoogelucht in 1936 de raad verzochten om hun naam te wijzigen in die van Prins Bernhardstraat. Alle straten in de buurt waren gerelateerd aan Oranje. Daar de Hoogelucht een historische naam was, wilde de raad die naam niet wijzigen en stelde voor de Watertorenstraat de naam Prins Bernhardstraat te geven. Hetgeen gebeurde.

Tijdens de Duitse bezetting werden Oranje straatnamen aangepast. De Prins Bernhardstraat kreeg de naam Victoriestraat. Ook de naam van de Wilhelminastraat werd gewijzigd, dat werd de Peter Tonstraat. Peter Ton was een Nederlander van eenvoudige komaf. In 1933 werd hij lid van de NSB en ook lid van de WA en blokleider. Op 7 september 1940 werd hij per ongeluk doodgeschoten bij rellen in den Haag.
In april 1945 kregen de Victoriestraat en de Peter Tonstraat hun Oranjenamen terug.

In 1906 werd een drinkwaterleiding aangelegd in de stad. Daarvoor waren er stadspompen en -putten als watervoorziening. Omdat het een kostbare aangelegenheid was om zo'n drinkwaterleiding aan leggen, stelde een aantal particulieren zich garant. Het pompstation kwam aan de Berkstraat.

De eerste directeur was B.W. van Harten. De watertoren is een ontwerp van J.P.Hazeu, het werd in 1959 gerestaureerd en is vanaf 2006 bewoond door de familie Alink. In verband met de groene loper, een verbinding tussen Zuid-Berghuizen via het station naar het centrum van Oldenzaal, kwam er een verbinding tussen de Prins Bernardstraat en Beatrixstraat die de naam Watertorenstraat kreeg. Het werd in 2015/2016 gerealiseerd en in 2017 officieel geopend.

Verkooppunten Ons Oldenzaal 

Er werd nog meer gebouwd en afgebroken in de Prins Bernhardstraat. Meer daarover kunt u lezen in het nieuwe juni nummer van Oldenzaal, nu verkrijgbaar bij boekhandel Heinink, Primera, Vako, kiosk Ome Toon en de Unicefwinkel.

Meer berichten