Edgar Visser, Henk Hekman, Wim Gaalman en Richard de Way vertegenwoordigden de lokale sponsors van Ons Gebouw.
Edgar Visser, Henk Hekman, Wim Gaalman en Richard de Way vertegenwoordigden de lokale sponsors van Ons Gebouw. (Foto: Debby Kok-Koehorst)

Sponsors Ons Gebouw krijgen ereplek

Met dank aan meerdere sponsoren beschikt Oldenzaal over Ons Gebouw, een bedrijfsverzamelgebouw aan de Nijverheidsstraat waar achttien organisaties die zich bezighouden met armoedepreventie, onderdak vinden. Een uniek project. Nu was het moment daar om de sponsoren een ereplekje te geven.

Oldenzaal – "Zou dit in andere gemeenten ook bestaan?" vroeg Jan Smudde, voorzitter van de Voedselbank, terecht af. "Ik heb het nog nooit ergens anders gezien. Het lijkt me een goed voorbeeld, want Ons Gebouw functioneert uitstekend."
Smudde heeft een punt: waar anders dan in Oldenzaal vinden zoveel organisaties zich in één gebouw? De sponsoren kunnen dan ook trots zijn; zij hebben bijgedragen aan de totstandkoming van Ons Gebouw. Ze kregen een symbolisch plekje aan de muur; allemaal hun eigen lijstje.

De grootste sponsor was afwezig: het Oranjefonds dat 25.000 euro inbracht. De rest van de gelden kwam van Oldenzaalse sponsoren: de Geldermanstichting, het Boeskoolfonds, het coöperatiefonds van de Rabobank en Rotary Oldenzaal.

Ons Gebouw is al een tijdje in gebruik en de organisaties vonden het tijd om de sponsors te eren. "We hebben veel steun van veel partijen gehad," vertelt Jan de Gunst namens de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. "Allereerst die van WBO Wonen en de gemeente. WBO heeft de commerciële huur van het pand gehalveerd naar 30.000 euro en de gemeente heeft toegezegd om de eerste 5 jaar 25.000 euro of meer te sponsoren. Bleef dus nog zo'n 5000 euro openstaan en dat konden we dichten dankzij sponsoren."

Maar daarmee was de vereniging er nog niet: het gebouw moest nog geschikt gemaakt worden en dat kostte zo'n 50.000 euro. En daar kwam de steun van het Oranjefonds en de Oldenzaalse sponsoren van pas.
Het resultaat mag er zijn: een verzamelgebouw voor organisaties die zich daar efficiënt kunnen bezighouden met armoedepreventie.

Sociaal loket in Michgoriushuis

De achttien organisaties zijn verzameld in de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Vandaaruit werken zij nauw samen. Dat begint in het Michgoriushuis waar elke werkdag van 9.00 tot 13.00 uur het loket geopend is. Wie hulp nodig heeft, kan daar terecht bij het Sociaal Team en vervolgens wordt de hulp in gang gezet. Het voordeel: alles is nu centraal geregeld en de hulpvrager komt meteen bij de goede hulporganisatie terecht.

"Zo hoeven ze maar een keer hun verhaal te doen, in plaats van meerdere keren bij verschillende instanties," legt De Gunst uit. "Er wordt goed bekeken welke hulp iemand kan gebruiken. Heeft diegene baat bij de voedselbank? Dan misschien ook bij de kledingbank, de stichting Leergeld of Humanitas. De formulierenservice wellicht of zelfs noodhulp. Zo krijgt iedereen passende hulp zonder omwegen."
De vereniging wil altijd terugkoppeling van de hulpvragers. Hoe hebben ze het ervaren? Wat kan beter?

"Fijn zijn de oprechte reacties. 'Hier was ik zelf nooit uitgekomen,' bijvoorbeeld. Het doel uiteindelijk: structureel helpen zodat iemand vertrouwen krijgt in de toekomst. Nou nog hopen dat ze de weg naar het loket in het Michgoriushuis weten te vinden."

Voedselbank

In Ons Gebouw is een groot gedeelte ingericht voor de voedselbank en de kledingbank. Bij de voedselbank zijn de medewerkers de hele week bezig met het verzamelen van de spullen die op vrijdag worden uitgedeeld. "De Voedselbank kan rekenen op veel steun. Behalve de spullen die van de landelijke inzameling komen, tonen steeds meer regionale leveranciers zich loyaal," aldus Jan Smudde. "Dat past bij onze regio, dat helpen."

Wat gebeurt eigenlijk met eten dat overblijft of over de datum is? "We hebben een ruilsysteem met een Duitse voedselbank waar weer andere regels gelden. En hebben we écht iets over wat we niet kwijt kunnen? Dan hebben toch nog afnemers, zoals de dieren van Klein Afrika. Die vinden het niet erg als de sla slap is."

Voedselbank Oldenzaal helpt zo'n 140 gezinnen in Oldenzaal en dertig in Dinkelland; in totaal zo'n 450 mensen.

(lees verder onder de foto)

Kledingbank

In een andere ruimte huist de kledingbank. Ingebrachte kleding die vuil of kapot is, wordt verkocht, maar de bruikbare kleding (en daar zitten veel mooie stukken bij), hangen in de 'winkel' van de kledingbank. Behalve inwoners uit Oldenzaal, kunnen ook mensen uit Losser en Dinkelland er terecht. Zo'n 250 gezinnen worden geholpen door de kledingbank.

De uitgifte is echter niet onbeperkt. "We voorzien in de basisbehoefte," leggen vrijwilligsters Geke Draaijer en Christa Hertsenberg uit. "Dan krijgen ze enkele broeken, jurken en een jas bijvoorbeeld; de uitgifte van kinderkleding mag groter zijn. Alles wat hier hangt is basic en netjes; zodat ze de basis goed voor elkaar hebben. Als vrijwilliger is het leuk om de mensen aan kleding te helpen. We hebben al heel wat mensen aan een goede basisgarderode geholpen. En fijn dat zoveel mensen hun gebruikte kleding hiernaartoe brengen."


Meer berichten