Foto: Gerreke van den Bosch

Overijssels actieplan voor behoud van weide- en akkervogels

Overijssel heeft sinds kort een actieplan Weide- en Akkervogels. Dit is nodig omdat het niet goed gaat met veel soorten weidevogels zoals de grutto.

Twente - Doel van het actieplan is om in elk geval de weidevogelstand in de provincie op het huidige niveau te houden in natuur- en landbouwgebieden.

In de landbouwgebieden wordt het natuurbeheer door agrarische collectieven uitgevoerd. Dat zijn groepen boeren die in een bepaald gebied met subsidie van de provincie aan natuurbeheer doen. De agrarische collectieven gaan voor het behoud van de weidevogels hun natuurbeheer intensiveren en uitbreiden.

Voor het actieplan Weide- en Akkervogels is tot en met 2020 2,4 miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld komt van het Rijk dat voor het behoud van de weidevogels geld beschikbaar heeft gesteld.

De agrarische collectieven gaan maatregelen nemen zoals meer bloemrijke graslanden, een rustperiode in het broedseizoen, natuurvriendelijke oevers inrichten bij beken en sloten en een bermbeheer dat insecten aantrekt. Dat betekent meer voedsel voor vogels.

Gedeputeerde Hester Maij: "De sterke kracht van ons Overijsselse actieplan is dat dat gedaan wordt door de leden van de agrarische collectieven. Want het is juist in het boerenland waar we de weidevogels vinden."

Meer berichten