De container gaat beduidend minder vaak aan de straat in Oldenzaal, blijkt uit de evaluatie.
De container gaat beduidend minder vaak aan de straat in Oldenzaal, blijkt uit de evaluatie. (Foto: )

Container veel minder vaak aan straat in Oldenzaal

Oldenzalers zijn goedkoper uit met Diftar, blijkt uit de evaluatie van het eerste jaar met het afvalinzamelingssysteem.

Oldenzaal - De gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is gedaald van 212 kilo in 2014 naar 109 kilo in 2017. De gescheiden inzameling van GFT en van verpakkingen is fors toegenomen. Ook de ingezamelde hoeveelheden papier, glas en textiel zijn nog iets hoger.

Het gemeentelijke afvalscheidingspercentage is gestegen van 62 procent in 2014 naar 75 procent in 2017. Dat terwijl de inzamelkosten met ongeveer 20 procent zijn gedaald.

De gemiddelde afvalstoffenheffing daalde met ongeveer 50 euro naar 207 euro.

De minicontainer voor restafval staat gemiddeld nog maar negen keer per jaar aan straat (voorheen bijna elke twee weken).

Huishoudens die gebruik maken van de ondergrondse verzamelcontainer storten gemiddeld 46 keer per jaar hun restafval. Dat is minder dan één keer per week.

Op enkele plekken in Oldenzaal komt het wel regelmatig voor dat inwoners afval bij milieupleintjes dumpen. Ook komt voor dat huishoudens restafval bijmengen in containers voor gescheiden inzameling, zoals verpakkingen en GFT. Om dit gedrag tegen te gaan is er naast afvalvoorlichting ook toezicht en handhaving.

In 2017 zijn in totaal 860 controles uitgevoerd. Soms werd een waarschuwing uitgedeeld en in zestig gevallen is een boete opgelegd. Het ging daarbij in de meeste gevallen om bijplaatsingen.

Meer berichten