Inwoners denken mee over toekomst van Rossum

Rossum - Hoe zien Rossum, Lemselo en Volthe er in 2030 uit? Rossummers krijgen op 17 september de kans om antwoord te geven op deze vraag.

''Rossum zal tussen nu en 2030 ingrijpend veranderen. Het aantal inwoners neemt af tot ongeveer 2000 personen, en daarvan zal 33 procent ouder zijn dan 65 jaar,'' legt Petra Oude Lashof uit. Zij is lid van de projectgroep MijnRossum2030.

''Daarnaast zal het aantal jongeren tot 20 jaar bijna halveren van 630 naar 380 in het jaar 2030,'' vult Hans Weusthof, voorzitter van de projectgroep, haar aan.

Om deze reden heeft Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe een projectgroep ingesteld die een toekomstschets zal opstellen samen met inwoners uit de kern. Er worden verschillende thema's voorgelegd zoals onderwijs, sport- en cultuurvoorzieningen, ontwikkelingen in het buitengebied, duurzaamheid, wonen en zorg.

Onder het motto 'Woar geet 't op an?' kunnen inwoners meepraten over de onderwerpen tijdens de bijeenkomst op 17 september. De thema's worden uitgewerkt en er zal een toekomstschets worden gemaakt. Deze schets beschrijft waar Rossum als kern naartoe wil werken in samenwerking met de gemeente Dinkelland.

Wanneer inwoners van Rossum, Lemselo of Volthe interesse hebben om hierover mee te praten op 17 september dan kunnen zij zich aanmelden via rossum2030@dorpsraadrossum.nl of via de sociale media van Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe.

Meer berichten