Goed idee of niet? Met 70 over de Eektestraat

Als de maximum snelheid op de Eektestraat omhoog zou gaan naar 70 kilometer per uur, zou u dan vaker de rondweg van Oldenzaal gebruiken? WG denkt dat daardoor minder automobilisten de route door de stad zullen nemen.

Oldenzaal –WG zet zich in voor het ontmoedigen van doorgaand verkeer door het centrum. Ze willen auto's en vrachtverkeer via de rondweg laten rijden.
"Ons bereiken echter signalen van aanwonenden van de Denekamperstraat, Vos de Waelstraat en Bleekstraat dat er een toename lijkt te zijn van het aantal verkeersdeelnemers en dat er daarbij ook vaak té hard wordt gereden. Dit hebben wij vervolgens ook zélf geconstateerd. Wij doen daarom een dringend beroep op uw college om dit probleem voortvarend op te pakken en vragen u dan ook te trachten het verkeer te verleiden om via de rondwegen om Oldenzaal heen te rijden, dus via de Provinciale Rondweg N342, Ossenmaatstraat, Eektestraat naar de Enschedesestraat."

Eektestraat

In het verkiezingsprogramma stelde de WG al voor om een verhoging van de maximumsnelheid naar 60 of 70 kilometer per uur op de Ossenmaatstraat – Eektestraat te onderzoeken. Zouden dan minder mensen voor de route door de stad kiezen en meer voor de rondweg?
"En wellicht kunnen bewegwijzering of andere aanwijzingen ook een positieve invloed hebben."

Meer berichten