Vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de gezondheidsregio Euregio en de directeur-bestuurder van het openbaar lichaam Euregio in aanwezigheid van de initiatiefnemers van het project in het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland in Denekamp.
Vertegenwoordigers van de raad van bestuur van de gezondheidsregio Euregio en de directeur-bestuurder van het openbaar lichaam Euregio in aanwezigheid van de initiatiefnemers van het project in het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland in Denekamp. (Foto: )

Gezondheidscentrum Denekamp prachtig voorbeeld van grensoverschrijdende zorg

Vertegenwoordigers van het bestuur van de gezondheidsregio Euregio, huisarts Gerard Koekkoek en manager Martin Boeve van de Oogkliniek Ahaus hebben een bezoek gebracht aan het nieuwe gezondheidscentrum in het centrum van Denekamp.

Denekamp - Hierbij werd het project van de uit Denekamp afkomstige Koekkoek aan de aanwezigen gepresenteerd. Het bijzondere aan dit gezondheidscentrum is dat een Nederlandse huisarts en een Duitse oogkliniek over de grenzen heen samenwerken en op deze manier laagdrempelige zorg ook voor patiënten uit de Duitse grensstreek beschikbaar is.

''Het geplande gezondheidscentrum Denekamp, dat momenteel in aanbouw is, is een model voor het Euregiogebied en kan daarom rekenen op de steun van de gezondheidsregio Euregio,'' aldus Arno Schumacher, voorzitter van de gezondheidsregio.

"Zulke grensoverschrijdende zorgmodellen in de gezondheidssector zijn nog steeds vrij zeldzaam, omdat verschillende gezondheidssystemen deze uitwisseling vaak moeilijk maken", aldus Thomas Nerlinger, directeur en projectleider van de gezondheidsregio, en voegt daaraan toe: "Europa leeft van regionale grensoverschrijdende initiatieven met voelbare voordelen voor de burgers. Het verheugt ons dat de Augenklinik Ahaus als nieuw lid als een belangrijke Duits-Nederlandse bruggenbouwer en pionier in de gezondheidsregio aan boord is."

Naast ruimtes van de huisartsenpraktijk zal in dit gezondheidscentrum de Augenklinik Ahaus actief zijn, evenals een apotheker, fysiotherapeuten, psychologen en andere partners. "We proberen de lokale bevolking ter plaatse te verzorgen en aanbiedingen te creëren die de mensen van dienst zijn en het lokale aanbod vooral in landelijke gebieden ondersteunen", aldus de initiatiefnemer Koekkoek. ''Burgers vinden nu al de juiste aanvoerroute over de grens, maar de randvoorwaarden moeten worden aangepast en flexibeler worden gemaakt om aan de behoeften te voldoen.''

"Dit project doet een groot deel van de grensbelemmeringen tussen de landen verdwijnen en is een verdere stap in de richting van een grensoverschrijdend verzorgingsgebied in de Euregio", benadrukt Christoph Almering, directeur-bestuurder van het Nederlands-Duits openbaar lichaam.

Burgemeester Joosten is onder de indruk van de inzet van de huisarts en de gezondheidsregio. Hij zal als multiplicator dienen voor dit project en hoopt dat verdere projecten de grensoverschrijdende gezondheidszorg zullen waarborgen.

Meer berichten