De leden van Cantate hebben in 25 jaar heel wat meegemaakt en dat was leuk om terug te zien in het boek.
De leden van Cantate hebben in 25 jaar heel wat meegemaakt en dat was leuk om terug te zien in het boek. (M.Kamphuis - DezeFoto.nl)

Voor Cantate is het al 25 jaar een feest om te mogen zingen

Samen zingen, samen vieren. Dát is wat themakoor Cantate uit Deurningen zaterdag tijdens haar 25-jarige jubileumviering heeft gedaan. Samen met de vele mensen in de versierde kerk; medeparochianen, dorpsgenoten, familie, vrienden en een hele bijzondere groep; de oud-leden van Cantate.

Deurningen - Voorafgaand aan de viering bracht Cantate een medley ten gehore van bekende nummers die de afgelopen 25 jaren zovele keren in de Plechelmuskerk in Deurningen hebben geklonken. Daarna gaf voorzitter Francy Wilthuis iedereen een kijkje in '25 jaar Cantate'.

"In 1993 was er in de parochie Deurningen behoefte aan een themakoor; een koor dat kan zingen tijdens huwelijksvieringen, avondwaken, jubilea en andere vieringen. Het jongerenkoor bestind in die tijd ook nog, maar omdat de meeste jongeren op doordeweekse dagen niet kunnen zingen, werd themakoor Cantate in het leven geroepen. Deze samenwerking leidde uiteindelijk tot een fusie van beide koren. Ze gingen verder onder de mooie en toepasselijke naam Cantate. Cantate betekent zangstuk. Een muzikale compositie voor één of meer zangers begeleid door instrumenten. Toepasselijker kan bijna niet want het 25 leden tellende koor wordt begeleid door pianist, en tevens dirigent, Evert van Eden. Speciaal voor dit jubileum werden een gitarist, drummer en dwarsfluitist opgetrommeld."

Cantate is een koor met een missie. "We willen als themakoor een bijdrage leveren aan betekenisvolle vieringen. We hechten er grote waarde aan dat mensen (en wijzelf) geraakt worden door teksten en liederen rondom een thema waarmee mensen zich verbonden voelen. We vinden het belangrijk dat er tijdens de vieringen ruimte is om te voelen en na te denken. Samen vieren draait voor ons om plezier, verbinding, bezinning en beroering", aldus Wilthuis. Al deze elementen waren ook duidelijk aanwezig in deze viering.

Juist in de roerige tijd die de kerk de afgelopen 25 jaar heeft doorgemaakt, wil Cantate zich blijven focussen op verbinding. Cantate heeft een eigen boekjesgroep die de vieringen samenstelt. Daarmee kunnen ze veel sturing geven aan de inhoud van de vieringen.

De kerkelijke liederen hebben nog steeds een plek in het repertoire van Cantate, maar in de loop van de jaren zijn ze ook steeds meer moderne liederen gaan zingen. Engelstalig, of uit de hitlijsten van nu of iets langer geleden. Voor Cantate van belang is dat ze passen bij de inhoud van de viering en eerdergenoemde missie. Zo ook deze viering; liederen, gebeden en bezinning pasten goed bij het thema van de viering 'de kracht van zingen'. Hier refereerde Henk Mulder ook aan tijdens zijn dankwoord. Namens de locatieraad overhandigde hij het koor een presentje en dirigent Evert van Eden een bos bloemen.

Aan het eind van de viering werden de oud-leden uitgenodigd om het speciaal voor deze gelegenheid geschreven jubileumlied met de toepasselijke titel 'Het is een feest te mogen zingen' samen met Cantate te komen zingen. Een bijzonder moment; bijna alle koorleden voor één keer weer bij elkaar. Hun enthousiasme, bezieling en saamhorigheid was te horen én te voelen.


Meer berichten