Oldenzaal - Foto's voor VVV wandelroute Routextielcommerciele opdracht Foto Carlo ter Ellen DTCT  CTE20141105
Oldenzaal - Foto's voor VVV wandelroute Routextielcommerciele opdracht Foto Carlo ter Ellen DTCT CTE20141105 (Foto: Carlo ter Ellen DTCT)

Rubriek Langs de RouTextiel: Brandvijver & Fonteinbeek

De rubriek Langs de RouTextiel verhaalt deze week over de Oldenzaalse Brandvijver en de Fonteinbeek. Het boek 'RouTextiel' is via na-inschrijving verkrijgbaar bij Oldenzaal Promotie.

Gelderman, Stork en Eekhout maakten handig gebruik van de Fonteinbeek voor hun textielfabriek aan de Bentheimerstraat. Het water kwam al sinds de middeleeuwen van de hoger gelegen gebieden en stroomde via de beken de Fonteinbeek, de Oldenzael en de Meibreebeek richting stad. In het dagboek van richter Hendrik Jan Bos uit de 18de eeuw wordt ook melding gemaakt van de aanleg van 'vijvers'. Waarschijnlijk dienden die als buffer en opslagplaats bij teveel water, maar pas in 1962 werd de brandvijver aangelegd. Het beekwater werd ook gebruikt als voeding voor de Bisschopsbleek en de stadsgrachten die tot in de late middeleeuwen in de stad te vinden waren.

Hieronder de Bentheimerstraat in 1836 met op de achtergrond de Korenmolen, op de voorgrond 'waterleiding' de Fontein.


Meer berichten