Foto:

GroenLinks Oldenzaal is benieuwd hoe inwoners de knikkers verdelen

Hoe zouden inwoners van Oldenzaal het geld van de gemeentebegroting verdelen? GroenLinks was benieuwd en hield een actie met knikkers.

Oldenzaal – GroenLinks Oldenzaal vraagt met de actie 'U verdeelt de knikkers' aan inwoners van Oldenzaal hoe het geld voor de gemeentebegroting verdeeld moet worden.

"Met tien knikkers die samen 5 miljoen euro weergeven vragen we om een keuze te maken uit zes thema's: binnenstad, wijken, zorg & welzijn, cultuur & sport, veiligheid, en duurzaamheid", aldus raadslid Marian Oosterbroek. "Het is duidelijk dat Oldenzalers vooral kiezen voor zorg & welzijn. Daarna komen een veilige en duurzame stad. Opvallend is dat de binnenstad de minste knikkers krijgt."

Met de actie wil GroenLinks Oldenzalers actief betrekken bij gemeentelijk beleid.
"De begroting voor 2019 bepaalt waar het geld van de gemeente naar toegaat. Je kunt het geld maar één keer uitgeven en daarom is het belangrijk om ideeën op te halen bij onze inwoners. De politiek moet dicht bij de inwoners staan en we hebben goede gesprekken. De algemene mening is dat er meer aandacht moet zijn voor armoedebeleid, ouderen, eenzaamheid, goede zorg en een veilige, en leefbare stad."

Meer berichten