Foto: Carlo ter Ellen DTCT

RouTextiel: stadstheater de Bond

Waar nu stadstheater de Bond is gevestigd, stond eerst het St. Josephgebouw, lezen we in 'Langs de RouTextiel', gebaseerd op het boek van Eddy Loohuis.

Oldenzaal - Het gebouw werd in 1895 geopend en gezegend door kapelaan Alphons Ariëns. Daar huisde R.K. Werkliedenvereniging St. Joseph, voor fabrieksarbeiders die streefden naar meer loon, minder arbeidsuren betere zorg, scholing en vorming. In 1964 vond de overstap plaats naar het Nederlands Katholieke Vakverbond NKV. In 'n Oal'n Bond' hadden de katolieke arbeiders een plek voor vergaderingen, cursussen, zang en toneel. Harmonie St. Joseph (in 1896 door katholieke vakbondsleden opgericht), heeft nog steeds de erenaam 'Muziek van 'n Bond'. Sint Joseph heeft nog altijd een prominente plek. 

In de foyer staat een borstbeeld van de beroemde Oldenzaalse vakbondsman Herman Bode, die in 1980 een toespraak hield tegen de plannen van de regering om koppeling tussen lonen en uitkeringen los te laten. Hij sprak de historische woorden: 'Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam!' En ze gingen.

In 2003 werd het voormalige St. Josephgebouw als stadstheater de Bond in gebruik genomen. De voorgevel uit 1895 werd vakkundig in ere hersteld. Zie hieronder. 

Meer berichten