Foto:

IVN Oldenzaal is 15 natuurgidsen rijker

IVN Oldenzaal is maar liefst vijftien natuurgidsen rijker (een van hen staat niet op de foto). De schoolnatuurgidsencursus is namelijk ten einde en dat betekent dat er weer een heleboel extra kinderen naar buiten kunnen met hun klas. De afgelopen 7 maanden hebben de cursisten een heleboel geleerd van het IVN over de natuur rond Oldenzaal en over de beleefwereld van kinderen op verschillende leeftijden.

Oldenzaal - De cursisten hebben stage gelopen bij het Beestjes- en het Herfstproject van IVN Oldenzaal.
Als eindopdracht moesten ze in groepjes een educatief project ontwikkelen. Afgelopen week hebben ze de vier eindprojecten gepresenteerd en werd hun cursus afgesloten met een certificaat.

Een groot deel van hen gaat nu als vrijwilliger helpen bij de projecten van de werkgroep schoolactiviteiten van IVN Oldenzaal, waardoor deze werkgroep fors wordt uitgebreid. Hierdoor kan de komende jaren waarschijnlijk een aantal nieuwe activiteiten en projecten worden aangeboden voor meerdere leerjaren. En daardoor kunnen er straks nog meer kinderen de natuur beleven samen met hun klas.

Meer berichten