Natalie Alferink is docent, Valentina Weda introduceerde de term ‘complimuntje’ en Toos Benneker is medewerkster van NME de Höfte.
Natalie Alferink is docent, Valentina Weda introduceerde de term ‘complimuntje’ en Toos Benneker is medewerkster van NME de Höfte. (Foto: )

Op het TCC krijg je een complimunt als je zwerfafval voorkomt

Twents Carmel College Potskampstraat heeft zich aangesloten bij het zwerfafvalproject. Bovendien kunnen leerlingen nu een 'complimunt' verdienen en daarmee een reisje naar Amsterdam.

Oldenzaal – NME de Höfte voert het project zwerfafval uit voor de gemeente. Toos Benneker van NME de Höfte legt uit: "Door bewustwording wordt aangezet tot gedragsverandering en een meer duurzame houding ten opzichte van de eigen leefomgeving. Door jongeren belang te leren hechten aan hun eigen duurzame leefomgeving, worden zij aangezet om ook als volwassene volgens duurzame waarden en normen te leven. Zwerfafval trekt ongedierte aan, het opruimen ervan is ontzettend kostbaar , maar bovenal is zwerfafval slecht voor de leefomgeving van mens, dier en natuur; het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. Tijd dus voor actie!"

Alle 1100 bovenbouwleerlingen hebben een presentatie bijgewoond en met elkaar gediscussieerd over zwerfafval, gebruik van de kantine, het schoolplein en de Molenkampstraat. In de volgende drie weken wordt door leerkrachten van de Potskampstraat vooral gekeken naar positief gedrag. Dat positieve gedrag wordt extra beloond.

"Leerlingen die positief gedrag laten zien ontvangen een 'complimuntje' en zijn zo in de race om op een schooldag mee te gaan naar Amsterdam. Daar wordt in het kader van dit project een heel leuke activiteit aangeboden. Wat dat is blijft nog even geheim," aldus docent Henk Winkelhuis.

Door deze actie hopen NME de Höfte en de locatie Potskampstraat van het Twents Carmel College een positieve bijdrage te leveren aan de bewustwording van alle leerlingen op het gebied van natuur en milieu in het algemeen en zwerfafval in het bijzonder. "Het project heeft niet voor niets het motto 'we hebben al een mooie school… maar samen maken we 'm nog mooier," besluiten de docenten.

Meer berichten