Monument in bezit? Dan extra ondersteuning

Het Cultuurfonds voor Monumenten in Overijssel is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand in Overijssel kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren én het verduurzamen of herbestemmen van hun monument.

NOTwente - Provincie Overijssel heeft hiervoor 400.000 euro extra beschikbaar gesteld in het Cultuurfonds voor Monumenten. In totaal is nu 1,4 miljoen euro beschikbaar.
Om een monument te behouden voor de toekomst is het naast restauratie steeds meer van belang om een monument ook te verduurzamen of het een nieuwe bestemming te geven. Overijssel komt tegemoet aan de wens van eigenaren om naast restauratie ook verduurzaming of herbestemming financieel te ondersteunen.
Ook wordt het maximum leningsbedrag van de Cultuurfonds-hypotheek verhoogd naar 200.000 euro.

Kees-Jan Dosker, directeur Nationaal Restauratiefonds: "Eigenaren kunnen al ruim 14 jaar gebruik maken van het Cultuurfonds Overijssel. Er kan aanspraak gemaakt worden op dit fonds in de vorm van de laagrentende Cultuurfonds-hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds. Wij zijn blij met deze inzet van de provincie Overijssel die zich viasterk maakt om het prachtige Overijsselse erfgoed te springlevend te houden."

Meer berichten