Langs de RouTextiel: het Racerhuis

Oldenzaal - Jan Willem Racer kwam in 1768 in het Racerhuis te wonen. Hij was een beroemde advocaat en burgemeester van Oldenzaal. Racer kwam op voor de rechten van de Twentse boeren en burgers. Hij zette zich in voor afschaffing van de drostendiensten uit de Middeleeuwen. Vanaf 1897 kwam de vereniging 'De Groote Sociëteit' in het huis voor 'Heeren' van adel en dokters, notarissen en textielfabrikanten. De vereniging bestaat nog steeds en nog steeds mogen alleen heren lid zijn.

Het gebouw is verder in gebruik voor feesten, recepties en vergaderingen. Het linkerdeel van het Racerhuis is het Koetshuis.

Johannes Hermanus Molkenboer (secretaris-directeur van de Nederlandse Bank in Amsterdam) vierde in 1890 zijn 50-jarig huwelijksfeest in de Groote Sociëteit. Op de gastenlijst namen als Gelderman en Stork. Die gastenlijst vond men in het 'koffertje van Molkenboer', te zien in het Palthe-Huis.

Meer berichten