Foto:

RouTextiel: arboretum Poort Bulten

De Lutte - Arboretum Poort Bulten in De Lutte hebben we te danken aan textielfabrikant Johan Hendrik Gelderman, lezen we in deze rubriek die is gebaseerd op het boek 'RouTextiel' (verkrijgbaar bij Oldenzaal Promotie).

In de Tweede Wereldoorlog is het park sterk verwaarloosd. Dendroloog en tuinarchitect Willem Johan Hendriks kreeg in 1948 van Christiaan Maurits Gelderman opdracht tot herstel. Vanaf 1973 voltooide het Recreatieschap Twente (nu Regio Twente) de bomentuin. Arboretum Poort Bulten staat tegenwoordig bekend als een van de mooiste bomenparken van ons land met ongeveer 2500 heesters en bomen, verdeeld over duizend verschillende soorten.

We genieten nu van het arboretum, maar de aanleg ervan kostte heel wat zweetdruppels. Het werk werd met name uitgevoerd door de pachters en hun kinderen. Het was zwaar werk, want de groengele klei was nattig en vet. Om het water af te voeren werden sloten gegraven. Daarna moest er 60 centimeter zompige grond worden omgegraven. De klei kleefde aan de schop. Die werd met houten spanen schoongemaakt. De handarbeiders kregen zere botten van het werk.

Meer berichten