M.Kamphuis - DezeFoto.nl

Ondanks droogte toch Paasvuur in Deurningen

Deurningen - Voor de organisatoren van Paasparty Deurningen was de opluchting groot toen woensdag de mededeling van gemeente Dinkelland kwam dat er per dorpskern maar één paasvuur toegestaan werd en zij toch het paasvuur voor Deurningen mochten organiseren. De gemeente hecht waarde aan tradities maar had naast de beperking van één boake per dorpskern wel aanvullende eisen gesteld tot de paasvuren in de gemeente.

In verband met de aanhoudende droogte was er onder andere een maximale grootte van het paasvuur en werden aanvullende eisen gesteld met betrekking tot te nemen voorzorgsmaatregelen om risico's tot brand in de omgeving te beperken.

Voor de Deurninger organisatoren, dit jaar weer in handen van JCV de Dwarsliggers, KPJ Deurningen en Jeugdbeweging Hades onder de naam Paasparty Deurningen, werd snel overlegd en besloten dat dit jaar geen snoeihout gebracht kon worden naar het terrein aan de Vliegveldstraat. De organisatoren hebben dit jaar het snoeihout zelf opgehaald uit de dorpskern. "Dit jaar hebben we vier keer zo weinig als andere jaren. Maar iedereen had er begrip voor dat we niet meer hout konden accepteren. Naast de grootte hebben we ook voor andere voorzorgmaatregelen gezorgd; we hebben sproeiers op het dak van de tent en er staan grote giertanks klaar met bluswater, dit alles naar tevredenheid van de gemeente". Ondanks de beperkingen is het de organisatoren gelukt om een mooie "boake" te bouwen samen met alle vrijwilligers die de organisatie en warm hart toedragen.

Voorafgaand aan het ontsteken van het paasvuur werd er een woorddienst gehouden in de St. Plechelmuskerk. In deze dienst werd medewerking verleend door King Tim en Admiraal Koen van JCV de Dwarsliggers, Prins Marco en Adjudant Wouter van CV de Nettelkörnkes, Prinses Marit namens de jeugdhoogheden, het Kanjerkoor en kinderen van groep 5 van Basisschool Willibrordus. Aan het einde van de dienst werden eerst de fakkels van Prins Marco en Adjudant Wouter aangestoken. Zij namen het vuur mee naar buiten om daar de fakkels van de kinderen van groep 5 te ontsteken. Samen met de hoogheden trok de stoet naar het paasvuur aan de Vliegveldstraat. Bij aankomst werden de kinderen met de fakkels rondom het paasvuur gezet waarna ze samen met de hoogheden het paasvuur ontstaken. De aanwezigen konden zien dat binnen enkele seconden de boake in lichterlaaie stond. Het is niet zo vreemd dat er aanvullende eisen waren gesteld aan het paasvuur wegens de droogte, want binnen korte tijd was een groot deel van het paasvuur al opgegaan in as. Tevens door de droogte, hadden aanwezige kinderen de grootste lol om van het stof van het zand net zoveel 'rook' te maken als dat er van het paasvuur afkwam. En dat was de kinderen aardig gelukt gezien de stofwolken boven het feestterrein. Na het ontsteken van het paasvuur konden de aanwezigen de gezelligheid opzoeken in de feesttent van de Paasparty.

Foto's: dezefoto.nl

Meer berichten