Tilligte heeft nu ook een schoolbieb

Alle basisscholen in Dinkelland moeten eind 2020 een bibliotheek op school hebben, staat in de prestatieafspraken van de gemeente en de bibliotheek. De scholen in Deurningen, Rossum, Saasveld, Weerselo, Lattrop en Noord Deurninben hebben al een bieb op school, de andere kernen volgen nog. In Tilligte werd de bibliotheek woensdag feestelijk geopend.

Tilligte - Dat deed wethouder Duursma door een reeks boeken om te duwen, die opgesteld stonden als dominostenen. 
"We zijn precies op de helft van het aantal basisscholen dat moet worden voorzien van een bibliotheek op school en daar zijn we blij mee. Door het zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden verwachten wij ook dat er veel gebruik van wordt gemaakt. Dat er veel gelezen wordt en we hierdoor het plezier van lezen kunnen overbrengen. En daarmee ook laaggeletterdheid kunnen voorkomen."
Bert Jaspers, specialist onderwijs bij de bibliotheek Dinkelland is enthousiast over de voortgang van het concept: "We vinden het belangrijk kinderen en jongeren te stimuleren meer te gaan lezen. Daarnaast willen wij hen leren verstandig om te gaan met internet en de sociale media. De Bibliotheek helpt het onderwijs graag om deze doelen te bereiken, zowel met inspirerende boeken als met leesbevorderende activiteiten en een goede digitale lees- en leeromgeving."
 

Informatie

Meer informatie over de bibliotheek op school is te vinden op: http://www.debibliotheekopschool.nl.

Meer berichten