Voorbeeld van een boomspiegeltuintje dat wordt onderhouden door buurtbewoners. Deze is in Gouda. Foto: Nynke Groendijk/Goudse Post
Voorbeeld van een boomspiegeltuintje dat wordt onderhouden door buurtbewoners. Deze is in Gouda. Foto: Nynke Groendijk/Goudse Post (Foto: Nynke Groendijk)

Oldenzalers adopteren bloembakken, boomspiegels en geveltuinen

Geveltuintjes aanleggen, een boomspiegeltuintje adopteren, bloembakken in de openbare ruimte plaatsen: dat is vanaf nu officieel toegestaan in de gemeente Oldenzaal. Inwoners moeten wel even een aanvraag indienen.

Oldenzaal – Het college wil hiermee de straten nog groener maken. Het verfraait niet alleen de straten, het is ook goed voor de biodiversiteit.
De gemeente komt hiermee tegemoet aan de wens om straten groener te maken, een van de resultaten van de duurzaamheidsessie van Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad. Hiervoor waren alle inwoners en partners van de stad uitgenodigd om op meerdere thema's, waaronder duurzaamheid, een bijdrage te leveren aan het binnenstadplan.

Natuurlijk gelden de spelregels niet alleen voor de binnenstad, maar voor alle wijken in Oldenzaal. De spelregels gaan bijvoorbeeld over het niet belemmeren van het verkeer, de afmetingen van de geveltuintjes en geschikte beplanting en onderhoud voor kleine tuinen.

Geveltuintje

Een geveltuin is een smalle strook groenvlak langs de gevel, muur of schutting van de woning, met een maximale diepte van 45 cm (anderhalve stoeptegel). Door het planten van één of meerdere planten krijgt de straat direct een heel andere sfeer en komt er meer groen in de straat. Zeker als dit door een aantal bewoners gezamenlijk wordt opgepakt. Staan er bloemen in het geveltuintje, dan trekken die ook vlinders, insecten en vogels aan. Belangrijk is wel dat er minimaal 1.20 meter ruimte overblijft op de stoep voor de woning voor de toegankelijkheid van rolstoelen en kinderwagens.

Boomspiegeltuintje

Een boomspiegeltuin is een tuintje op het stukje grond aan de voet van een boom die in de verharding van een stoep of straat staat. We noemen dat stukje grond de boomspiegel. Boomspiegeltuintjes geven de straat een verzorgde en kleurrijke uitstraling.


Meer informatie, de spelregels en het aanvraagformulier is te vinden op www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen.

Meer berichten