Behalve een boek over haar museum, krijgt Toos Achterweust ook nog een boom in het prominentenpark.
Behalve een boek over haar museum, krijgt Toos Achterweust ook nog een boom in het prominentenpark. (Foto: )

Eer voor Toos Achterweust: ze krijgt een boom in het prominentenpark

Als waardering voor de inzet van Toos Achterweust voor museum De Pelgrim, heeft de gemeente Oldenzaal haar een boom aangeboden in het prominentenpark Oldenzaal.

Oldenzaal - De boom werd haar zondag aangeboden door locoburgemeester Alida Renkema tijdens een feestelijke bijeenkomst in het J.W. Racerhuis. Deze middag stond in het teken het 15-jarig bestaan van museum De Pelgrim. Tijdens die middag kreeg zij ook het boek 'Toos Achterweust en het Rijke Roomsche Leven' overhandigd.

Een boom in het prominentenpark kan worden toegekend aan personen die een langere periode, met een breed draagvlak, iets voor Oldenzaal hebben betekend. Toos zet zich al 15 jaar als conservator in om bestaansrecht op te bouwen voor haar geesteskind, museum De Pelgrim. Dat doet zij samen met vele vrijwilligers.

Museum De Pelgrim is een museum met door Achterweust persoonlijk verzamelde devotionalia. Jarenlang verzamelde ze religieuze voorwerpen die ze graag wilde tonen aan een groter publiek. Die wens ging in vervulling toen ze kon beschikken over twee kleine pandjes in het centrum van Oldenzaal, de zogenoemde armenhuisjes.

De aan te bieden boom is een Tamarix Ramosissima Pink Cascade. De Tamarix is een kleine boom met overhangende twijgen. De boom verwijst naar de grote inspanningen van Achterweust om het 
kleine museum De Pelgrim van de grond te krijgen. Als de boom in bloei staat, komen er lichtroze bloemetjes aan.

Om de overlevingskans van de boom zo groot mogelijk te maken, wordt de boom in november 2019 geplant, als het plantseizoen begint.

Meer berichten