Onttrekkingsverbod uit vijvers in bebouwde kom

Door de aanhoudende droogte en warmte staat de kwaliteit van het water in vijvers momenteel onder druk, vooral in stedelijk gebied. Omdat het belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden, heeft waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater uit vijvers in de bebouwde kom.

NOTwente - De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Als ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig. Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben.

Met het onttrekkingsverbod zorgt Vechtstromen voor voldoende water en draagt het bij aan de waterkwaliteit. De medewerkers van Vechtstromen zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod. Bij overtredingen wordt strafrechtelijk opgetreden.

Ziet u dode watervogels of vissen? Dan kunt u dit melden bij het waterschap. De dode dieren worden dan zo snel mogelijk opgeruimd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

vechtstromen.nl/droogte

Meer berichten