Oldenzaal wil graag minder wachttijd maatschappelijk plein

Het aantal meldingen bij het Maatschappelijk Plein in Oldenzaal is flink toegenomen, vooral bij de Wmo. Daardoor duurt het negen weken voordat aanvragers antwoord krijgen.

Oldenzaal – De langere wachttijden komen door wijzigingen in de wetgeving en het inkoopmodel. De gemeente ervaart inmiddels dat sinds begin dit jaar het aantal meldingen sterk is gestegen.

Daarnaast brengt de invoering van een nieuw inkoopmodel voor Wmo en Jeugdzorg veel extra werkzaamheden met zich mee.
Er wordt tijdelijk extra capaciteit ingezet bij het Maatschappelijk Plein om het toegenomen aantal meldingen zo spoedig mogelijk op te pakken en de wachtlijsten zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment duurt het circa 9 weken voordat nieuwe Wmo-meldingen worden opgepakt en 3 weken voor meldingen vanuit de Jeugdwet.

Urgente situaties worden met spoed behandeld en de prioriteit ligt bij het continueren van zorg.
Als blijkt dat het aantal meldingen (aanzienlijk) blijft toenemen, dan wordt afgewogen of er nogmaals extra financiële middelen worden ingezet of dat oplopende wachtlijsten bij de Wmo en Jeugdzorg acceptabel zijn.

Mocht een toename blijken, dan wordt dat ter afweging voorgelegd aan de gemeenteraad van Oldenzaal.

Meer berichten