Beregenen mag echt niet op de Twentse zandgronden

NOTwente – Zeker op de hoge zandgronden in het oosten van Twente betekent de droogte dat er momenteel geen water mag worden onttrokken uit veruit de meeste sloten, beken en kanalen. Water is hier inmiddels zo schaars dat er vaak geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt en dan mag er geen water meer worden onttrokken.

De meeste boeren leven de regels keurig na en daar is het Waterschap blij mee. Het motto 'onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet' wordt door de meesten onderschreven.

De droogte is er op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar in deze periode. Het neerslagtekort bedraagt ongeveer 200 millimeter, oftewel 200 liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit.

Het Waterschap treedt momenteel streng op tegen overtreders die toch hun land besproeien terwijl er een beregeningsregeling geldt. Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en ze zijn fors.

Meer berichten