Wie rookt er nog in Noordoost-Twente?

Wie rookt er nog in Twente? Dat heeft GGD regio Twente onderzocht. Eén op de vijf Twentenaren rookt. Maar dat is een gemiddelde. In Oldenzaal rookt 21 procent van de volwassenen, in Dinkelland 17 procent.

NOTwente - In Almelo roken procentueel de meeste volwassenen, namelijk 27 procent, in Haaksbergen met 14 procent de minste. In totaal roken 97.000 volwassenen in Twente (wel eens).

Wat de jeugd betreft: het gemiddelde is 10 procent en dat is hetzelfde cijfer voor Oldenzaal. In Dinkelland rookt 6 procent van de jongeren.

Het GGD heeft ook onderzocht wie de rokers zijn. Roken blijkt sterk samen te hangen met opleidingsniveau. Jongeren op het vmbo roken aanzienlijk vaker dan jongeren op de havo en het vwo. Volwassenen met een lage ses (= lage sociaaleconomische status) roken vaker dan volwassenen met een hoge ses. Een laag opleidingsniveau hangt veelal samen met ongunstiger scores voor gezondheid, leefstijl en welzijn. Dit is bij rokers duidelijk te zien.

GGD Twente maakte de cijfers bekend naar aanleiding van Stoptober. Dat is een uitdaging: 28 dagen niet roken. Doe je mee, dan is de kans vijf keer groter dat het lukt. Deelnemers krijgen allerlei gratis hulp via apps, tips, weetjes en coaches.

Meer berichten