Logo noordoosttwente.nl

GroenLinks Oldenzaal verzamelt klachten over geluidsoverlast N342

  Politiek

Oldenzaal - De GroenLinksfractie in Oldenzaal heeft klachten over geluidsoverlast ontvangen van bewoners in de Graven Es die rondom de verdiepte rondweg N342 wonen. Vooral bij ongunstige wind ervaren zij veel geluidshinder.

"Wij willen van de gemeente weten of de verdiepte rondweg nog wel aan de huidige regels voldoet, en we horen ook graag van andere bewoners of zij overlast ervaren", zegt raadslid Sandor Löwik.

"GroenLinks zet zich in voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Oldenzaal. Constante geluidsoverlast kan een negatief effect hebben op het woongenot en de gezondheid van onze inwoners", aldus Löwik.

Daarom wil GroenLinks van het college weten of er een toename is geweest van het verkeer, en of er meer vrachtwagens over de rondweg gaan. Ook vraagt de fractie om te kijken naar geluidswerende maatregelen, zoals fluisterasfalt of aanplanting op het talud. "We willen ook weten of er andere buurten zijn die overlast van de rondweg ervaren, en roepen bewoners op om dit bij ons te melden."
Dat kan door te mailen naar groenlinksoldenzaal@hotmail.com.

Meer berichten
Shopbox