WG maakt zich zorgen over hardrijders op Kalheupinklaan

  Politiek

Oldenzaal – De fractie van de WG stelt vragen aan het college over hardrijders op de Kalheupinklaan. Dat is een 50 kilometerweg, maar bewoners hebben hun zorgen geuit als het gaat om hard rijden.

De bewoners hebben al een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer is na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak om verdere verkeerskundige maatregelen te treffen.

De WG wil echter graag weten op welke manieren de richtlijnen uit het mobiliteitsplan zijn getoetst, of er cijfermateriaal beschikbaar is van de gemeten snelheden en – als dat er niet is – of er alsnog een metingen uitgevoerd kan worden.

Ook wil WG meer weten over de kentekenregistratie: "In de brief aan bewoners geeft u ook aan dat zij zelf de kentekens moeten noteren van auto's die te hard rijden, om ze vervolgens door te geven aan de politie zodat er eventueel handhavend opgetreden kan worden. Bent u het met de fractie van de WG eens dat dit 'advies' te kort door de bocht is en dat dit een directe taak is van de gemeente en in het verlengde de politie?"

Meer berichten