WG vraagt aandacht voor vragen over het woonbeleid

  Politiek

De Werknemersgroepering heeft een brief aangeboden aan het college van Oldenzaal over de Reigerstraat, de voormalige huishoudschool, het aantal sociale woningen en gebied 9.

Oldenzaal - Allereerst de Reigerstraat. Klopt het dat er stagnatie optreedt? Is het parkeeraanbod inderdaad niet toereikend? Ook zou WG graag zien dat actie wordt ondernomen tegen verloedering.

Dan de voormalige huishoudschool. Jan Bekke: "Hier is de laatste maanden gelukkig een aantal ontwikkelingen. Plannen lijken concreter te worden. Graag horen wij hoe ver het staat met de plannen en wanneer daadwerkelijk wordt begonnen met de bouw op deze prominente, centrale plek in de binnenstad."

Dan wil WG weten hoe WBO het verplicht afstoten van een behoorlijk aantal sociale huurwoningen aanpakt. "Een zorgelijke ontwikkeling, maar het zijn afspraken waar ook Oldenzaal zich aan dient te houden."

Tot slot aandacht voor gebied 9, waar nog ruimte is voor grote kavels. "Even zoals wij aandacht vragen voor sociale woningbouw, vragen wij ook om te bezien of in gebied 9 over kan worden gegaan tot uitgifte van extra grote kavels. Dit zorgt er voor dat financiële middelen worden gegenereerd door grondverkoop ook dat belangstellenden voor een dergelijke grote kavel niet hoeven te vertrekken naar omliggende steden."

Meer berichten