Foto:

Lex Schukking voorziet meer taken voor Euregio

  Politiek

Lex Schukking is officieel benoemd tot kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen namens de VVD. Dat gebeurde tijdens de ledenvergadering van VVD Regio Oost-Overijssel. Schukking is voormalig gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Oldenzaalse VVD. Met plaats zes is de kans op een zetel zeer reëel.

Oldenzaal - Lex Schukking verheugt zich op het lidmaatschap van Provinciale Staten. Hij wil zijn politieke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Overijssel en dan vooral op het gebied van infrastructuur, duurzaamheid en de samenwerking met de Euregio.

Schukking is in maart gestopt als raadslid omdat hij de overtuiging heeft dat politieke functies een houdbaarheidsdatum hebben.
"En die datum was bereikt", aldus Schukking. "Dat zegt ook iets over mijn realistische inslag. Ik wil me zo praktisch mogelijk manifesteren in de Provinciale Staten, ik ben wars van vaagheden en theoretische discussies".
Lex Schukking heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd in Overijssel en ook aan de Duitse kant. "Ik wil mij inzetten voor een brede samenwerking in Noordoost-Twente, Overijssel en de Euregio. Vooral van de Euregio maken we als Overijssel veel te weinig gebruik. Er liggen heel veel mogelijkheden aan de andere kant van de grens, die op dit moment niet benut worden."

Schukking zal zich daarnaast gaan inzetten voor de infrastructuur van Overijssel en Twente en voor reële vormen van duurzaamheid en nieuwe energie.

Meer berichten