De Agelose Bouwien Rutten is verzekerd van een plaats in de top van de kieslijst van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen.
De Agelose Bouwien Rutten is verzekerd van een plaats in de top van de kieslijst van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen. (Foto: )

Bouwien Rutten heel trots op haar plaats 3

  Politiek

Agelo - De leden van het CDA hebben Bouwien Rutten bekrachtigd op plek 3 van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarmee is de plaats van de Agelose in de top definitief gesteld. "Ontzettend trots en blij ben ik met het vertrouwen dat de leden mij hebben gegeven."

Bij de verkiezingen in 2015 is Rutten met voorkeursstemmen gekozen in de Provinciale Staten. Zij stond op plaats twintig van de kandidatenlijst: normaal gesproken niet hoog genoeg voor een zetel in de Provinciale Staten. "Vanuit Tubbergen, Oldenzaal, Dinkelland en Losser heb ik veel steun gekregen. Zonder hen was het niet gelukt."

De afgelopen periode heeft Rutten zich ingezet voor onderwerpen op het gebied van milieu en energie, waaronder de versnelling van asbestsanering en het beperken van injecteren van vervuild afvalwater in de Twentse bodem. "Het werk is nog niet gedaan. Ik hoop dat de inwoners van Noordoost-Twente mij willen steunen om hun belangen te blijven behartigen in Zwolle."

Behalve de enige Noordoost-Twentse van het CDA op een verkiesbare plaats, is zij ook de eerste vrouw op de kandidatenlijst.

Meer berichten