WG Oldenzaal: 'Storend, die fietsers tijdens evenementen'

  Politiek

WG Oldenzaal vraagt aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de fietsers die evenementen in de binnenstad storen. WG: "Onlangs vond het Smartlappenfestival plaats. Helaas werd een aantal optredens èn het luisterend publiek soms bruut gestoord door passerende fietsers."

Oldenzaal - "Het Smartlappenfestival is een publiekstrekker in optima forma. Dit is wat de WG ook graag zien voor onze binnenstad; een binnenstad die bruist. Echter, evenals voorgaande jaren, zijn het de fietsers die een storend element vormen. Daar waar koren staan op te treden en publiek staat te luisteren, meent menig fietser zich onbekommerd door de menigte te moeten heen wurmen, hetgeen tot onbegrip en vragen leidt. Hoe is het mogelijk dat men tussen het publiek fietst? De invalstraten zijn afgezet met een hek met daaraan bevestigd een bord geslotenverklaring voor alle bestuurders (bord C1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens). Hier mag je niet rijden, maar wel als voetganger lopen. Ook bij andere evenementen, zoals Boeskool is Lös, zijn straten op dezelfde wijze afgezet en rijden ook fietsers door de straten."

De WG wil nu van het college onder meer weten of er afspraken zijn met handhaving tijdens evenementen, of er extra toezicht is en of het college van plan is om zulke situaties in het vervolg te voorkomen.

Meer berichten