Nieuwe leden gezamenlijke rekenkamercommissie NOTwente

  Politiek

De gemeenteraden van Dinkelland, Losser en Oldenzaal hebben ervoor gekozen om met een nieuwe gezamenlijke rekenkamercommissie te werken. Voor deze nieuwe commissie zijn twee leden en een voorzitter geworven.

NOTwente - De benoeming van de nieuwe rekenkamercommissie vindt formeel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering van de drie gemeenten afzonderlijk. Na benoeming bestaat de rekenkamercommissie uit de heer Lohuis uit Zenderen (voorzitter), de heer Loman uit Ootmarsum (lid en plaatsvervangend voorzitter) en mevrouw Tanja uit Utrecht (lid).

Door onderzoek te doen wil de rekenkamercommissie voor zowel de inwoners als voor de gemeenteraden duidelijkheid verschaffen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van de onderzoeken. De commissie kiest haar eigen onderzoeksonderwerpen en voert in de regel voor elk van de drie gemeenten één onderzoek per jaar uit. De bedoeling is dat de commissie een keer per maand bij elkaar komt. Voor de uitvoering van de onderzoeken mag de rekenkamercommissie externe personen of bureaus inschakelen. De rekenkamercommissie rapporteert de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad.

De drie gemeenteraden hebben begin dit jaar een verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld die het mogelijk maakt dat er een gezamenlijke rekenkamercommissie komt met externe leden.

Meer berichten